Ichigo ๐Ÿ“ Ichie

From Sanrio Wiki
Jump to navigationJump to search

Ichigo ๐Ÿ“ Ichie (Japanese: ใ„ใกใ”๐Ÿ“ใ„ใกใˆ) is a Sanrio song and dance from Sanrio Puro Land from January 10, 2020 to February 14, 2020. It is from My Melody no Strawberry Illumination and the Sweets Puro ~ very berry sweets party~.[1]

References[edit | edit source]

This article or section is a stub. You can help Sanrio Wiki by expanding it.